Projekt


oprojekcie

„Galeria Sztuki w kuźni dziedzictwem kulturowym Bieszczad”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
Project supported by a grant from Switzerland through
the Swiss contribution to the enlarged European Union.